संपर्क

वैक्तिगत संपर्क

'सिंहगड' बंगलो,
बी एम सी सी कॉलेज च्या मागे,
पुणे - 411004

दूरध्वनीः(निवासस्थान) +91-020-25655188,
+91-020-25656797
फॅक्सः +91-020-25654875
इमेलः connect@vishwajeetkadam.com

भारती विद्यापीठ

भारती विद्यापीठ भवन,
लालबहादूर शास्त्री मार्ग, सदाशिव पेठ, पुणे - 411030
(महाराष्ट्र)

दूरध्वनीः(ऑफिस) +91-020-24335701
फॅक्सः +91-020-24339121

भारती विद्यापीठ

मातोश्री बयाबाई श्रीपतराव कदम कन्या महाविद्यालय, कडेगाव
सांगली: 415 304
(महाराष्ट्र)

दूरध्वनी : +91-2347-242218
फॅक्स : +91-2347-242999

सूचना करा!

 
   

वृत्तपत्रिका

एसएमएस अलर्ट

 

ध्वनी फित ऐका